kézműves foglalkozások

A képző- és iparművészeti ág célja az alkotói képesség kibontakoztatása, vizuális műveltség fejlesztése, a kreatív emberré válás megalapozása. A tanuló képessé válik saját gondolatai, érzései kivetítésére. Megtanul pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez. Felfedezi a tárgyakban rejlő esztétikumot, a kézművesség szerepét a saját mindennapjaiban. Ismereteket szerez a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről. Megismerhetik a különféle művészeti technikákat, fejlődik ízlésük, értékelésük és önismeretük. Nálunk egy-egy alkotófolyamat tükrében megtanulhatják a koncentrált, igényes munkát, amit az élet minden területén jól tudnak majd hasznosítani.

Képző- és iparművészeti tanszak tantárgyai:
Képzőművészeti ág (alapképző 3. évfolyamig):

  • Vizuális alkotó gyakorlat,
  • Grafika és festészet alapjai

Környezet és kézműves kultúra tanszak (alapképző 4. évfolyamtól):

  • Környezet és kézműves kultúra műhelygyakorlat,
  • Vizuális alkotó gyakorlat

A kézművesség foglalkozások feladata, hogy egyszerű kézműves tevékenységek iránt nyitottá tegye a gyerekeket. Felfedezzék az arányok, színek, formák, felületek, tömegek kapcsolatát játékos tevékenységeken keresztül. Örömteli munkával tanulják meg a személyes ötletek megvalósítását. A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek továbbadását. A vizuális alkotó gyakorlat a képző- és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon keresztül. A környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek átadása révén a környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás képességének megalapozása.