citera

A citera általában a szegényebb néprétegek hangszere volt: falusi és tanyasi parasztoké, pusztai uradalmi cselédeké. Olcsón előállítható, s ezzel átlagos zenei teljesítményt nem nehéz elérni. Egy-két évtizeddel előbb némely helyen úgyszólván minden dalkedvelő férfi, sőt nemritkán nő és gyerekek is tudtak rajta játszani. Szegényebb helyeken még lakodalom is volt citerával. Citerás szórakozáson a zenész nem került pénzbe, a résztvevők felváltva játszottak a hangszeren. Előfordult, hogy ketten, hárman is citeráztak együtt: mindnyájan a dallamot játszották, de esetleg „az ügyesebb még kontrázott is hozzá”.  Ma, a moldvai csángókat kivéve, az egész magyar nyelvterületen ismerik és használják e hangszert.

Iskolánkban előképző, alapképző évfolyamokon választható a citera hangszer, és lehet megismerkedni annak játék módjával. Lehetőség van citera hangszer bérlésére, és ha szeretne valaki saját hangszeren játszani, segítünk a jó hangszer kiválasztásában. A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni, ez is képzésünk része.

Citera tanszak tantárgyai: citera, népzenei ismeretek

Tanulóink megismerhetik a citera zenei műfajának sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait. Foglalkozásaink a zene alkalmazására, befogadására készítik fel tanulóinkat. Alapvető feladatunk a zenei műveltség megalapozása és a zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia). Képzésünk segíti a zenei pályát választó növendékek felkészülését; szakirányú továbbtanulásra, amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben aktív részvételre ösztönöz.