grafika

A képző- és iparművészeti ág célja az alkotói képesség kibontakoztatása, vizuális műveltség fejlesztése, a kreatív emberré válás megalapozása. A tanuló képessé válik saját gondolatai, érzései kivetítésére. Megtanul pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez. Felfedezi a tárgyakban rejlő esztétikumot, a kézművesség szerepét a saját mindennapjaiban. Ismereteket szerez a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről. Megismerhetik a különféle művészeti technikákat, fejlődik ízlésük, értékelésük és önismeretük. Nálunk egy-egy alkotófolyamat tükrében megtanulhatják a koncentrált, igényes munkát, amit az élet minden területén jól tudnak majd hasznosítani.

Képző- és iparművészeti tanszak tantárgyai
Képzőművészeti ág (alapképző 3. évfolyamig):

  • Vizuális alkotó gyakorlat,
  • Grafika és festészet alapjai

Környezet és kézműves kultúra tanszakon tanított tantárgy (alapképző 4. évfolyamtól):

  • Grafika és festészet műhelygyakorlat,
  • Vizuális alkotó gyakorlat

A tanulók megtanulják az önálló kifejezőkészséget és grafikai komponálást. Képessé válnak vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra és átírásra, az esztétikus képi megjelenítésre, valamint kiállításra alkalmas munkák alkotására. Megismerkednek az elméleti és gyakorlati tudnivalókkal. Elsajátítják a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát. A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével. A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása.