Az Levendula Művészeti Egyesület a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című, EFOP-1.3.5-16 kódszámú az Emberi Erőforrási Minisztérium által kiírt Európai Szociális Alap terhére igénybe vehető felhívásra készített pályázatát elfogadták. A felhívás a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítását kívánja előmozdítani.

A pályázat célja

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

 • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
 • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
 • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” felhívás alapján a projekt információk

Kedvezményezett: Levendula Művészeti Egyesület
A projekt címe: „Együtt munkára fel”
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00869
A támogatás összege: 24.707.972 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezése: 2020. március 31.

A projekt tartalma

A szervezet tagjai elhivatottak a gyermekek védelmére és a következő generáció hazafias nevelésére, kulturális örökségünk szellemi és tárgyi emlékeinek megóvására, hagyományok megismertetésére, a családok összekovácsolására. Célunk a fizikailag és szellemileg csökkent képességű emberek, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, családok esélyegyenlőségének elősegítése, képzése, foglalkoztatása, különböző továbbképzések szervezése, táboroztatás, oktatás. Az egyesület további célja a környezet-, víz-, növény-, állatvilág védelmének, a család fontosságának ismertetése és az ezzel kapcsolatos előadások szervezése. A nagyobb rendezvényeink fő célcsoportja a családi közösség.
Vannak olyan programjaink, amelyek évről évre megszervezésre kerülnek, és ezen programok nemcsak a gyermekeket célozzák meg, hanem a gyerekek révén az egész családot. Minden egyes program egy jó alkalom arra, hogy a családok jobban összekovácsolódjanak a közösen megélt élmények által. Az EFOP-1.3.5-16, „Együtt munkára fel!” projektünkben arra törekszünk, hogy a művészet eszközével hozzuk közelebb a gyermekekhez az önkéntesség filozófiáját, ezáltal is népszerűsítve tevékenységünket. A programban teljesítjük az önképzést, melynek keretében biztosítjuk önkénteseink számára a szakirodalmat és a megszerzett tudás beépülést is támogatjuk.

 • Projektünk összhangban van és azonos értékeket képvisel, mint az Esélyegyenlőségi programunk. A helyi esélyegyenlőségi program céljai, összhangban van a pályázat céljaival:
 • az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye
 • a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve
 • diszkriminációmentesség
 • szegregációmentesség
 • foglalkoztatás, oktatás, közegészségügy, szociális ügyek rendezése

A konstrukció keretein belül az alábbi programok megvalósítását tervezzük

 1. Iskolai célcsoport toborzás: Program célja: A környező településeken folyamatos tevékenységként járjuk az iskolákat népszerűsítő programjainkkal, bemutatkozó előadásainkkal. Célunk, hogy minél több diáknak lehetősége legyen művészeti képzésen részt venni, és ezzel a kisebb, nehezen megközelíthető falvak, esetleg hátrányos helyzetű gyermekeinek is lehetőséget adjunk egy-egy művészeti területen tehetségük kibontakoztatására, bemutatására, ezáltal önkéntes tevékenységeinkhez, fellépéseinkhez csatlakozni.
 2. Antanténusz Néptáncfesztivál, Rokolya Néptáncfesztivál: Egyesületünk Néptánc fesztivált szervez a Duna-Tisza köze körzetben, melyen lehetőség nyílik a körzetben és nemcsak a körzetben élőknek tudásuk megmutatására. Ez a fesztivál nagyon sok önkéntes munkájával tud csak megvalósulni, mert a teljes program lebonyolításához az egyesületnek a forrásai nem elengedők. Ezzel az önkéntes munkával nemcsak a saját tanulóinknak, hanem más községben, városban, országban élő magyar és nem magyar ajkú gyermekeknek adunk lehetőséget tudásuk megmutatására.
 3. Kun Kupa Tánciskolás és Formáció, valamit Kűr verseny, Társastánc Gyermek és Ifjúsági Társastánc Verseny és Minősítő Formációs fesztivált: Egyesületünk Társastánc Tánciskolás és Formáció, valamit Kűr versenyt és Társastánc Gyermek és Ifjúsági Társastánc Verseny és Minősítő Formációs fesztivált szervez a Duna-Tisza közi körzetben, melyen lehetőség nyílik a tanulóknak a körzetben tudásuk megmutatására. Ez a fesztivál nagyon sok önkéntes munkájával tud csak megvalósulni, mert a teljes program lebonyolításához az egyesületnek a forrásai nem elengedők. Ezzel az önkéntes munkával nemcsak a saját tanulóinknak, hanem más községben, városban élő gyermekeknek adunk lehetőséget tudásuk megmutatására.
 4. Önkéntes napközis tábor biztosítása gyerekeknek: Program célja: Az egyesületünk szakemberei és önkéntesei minden évben biztosítják a nyári művészeti napközis tábort, melynek során a gyerekek táncfoglalkozásokon, és zenei programokon, kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
 5. Önkéntestoborzó családi nap: Program célja: Az önkéntesség népszerűsítése, egyesületünk bemutatása egy családi nap szervezésével egybekötve. Célunk kettős, hiszen a családi közösségépítésen, generációk összehozásán túl szeretnénk megnyerni a családokat, családtagokat tevékenységünk és általában az önkéntesség mellé. Ügyességi vetélkedők, játékos programok, kézműves ajándékkészítés rászorulóknak, közösségépítő és önkéntességre kedvcsináló programok, művészeti tevékenységek, bemutatók.
 6. Művészeti és táncklubok: Program célja: A program a hagyományőrzésen túl a fiatalabb generációt célozza meg, közösségépítéssel, néptánc-, citera-, társastánc-oktatással. Az önkéntes résztvevők egy-egy előadással készülnek, melyeket a jeles napokhoz köthető nagy rendezvényeken mutatnak be.
 7. Közösségépítő programok lebonyolítása: A fesztiválok,versenyek lebonyolításában helyi közösségi összefogással a következő feladatokat végezzük el: – a vendég együttesek irányítása a fesztivál programokon – a vendégeknek ingyenes programok biztosítása: fürdőbelépő, fagyi – a vendég együttesek vendégül látása: sütemény, innivaló – a színpad felállítása,színpadi borítás, a színpadi dekoráció, a színpadhoz székek, sátrak felállítása, helyezési dobogó és díjátadó helyek kialakítása – fesztivál program végénél színpad leszedése, székek, sátrak elrakása, a terület takarítása – kézműves programok a vendégeknek – lovaskocsizás a városon belül – díjak elkészítése.
 8. Közösségépítő és hagyományőrző rendezvényeken történő önkéntes tevékenységek: Program célja: “Közösségépítő rendezvények, ahol önkénteseink, diákjaink fellépnek, a lebonyolításban részt vesznek: – Az általános és középiskolák évnyitó ünnepségei – Szüreti fesztiválok, felvonulások – Szent Mihály napi programok – Zene világnapja – Idősek világnapja – Október 23-i ünnepségek – Adventi programok, játszók – Települési Adventi programok, Karácsonyi előadások – Jótékonysági bálok, Farsangi rendezvények programja – Március 15-i ünnepségek – Tavaszköszöntő ünnepségek – Május 1-i majális programok színesítése – Az általános és középiskolák évzáró ünnepségei – Falunapok, Város napok rendezvényei – Ifjúsági táborok, ifjúsági rendezvények programjai, tánctanítás, foglalkozások – Augusztus 20-i ünnepségek, rendezvények”
 9. Önkéntes és civil info pont: Program célja: A tanácsainkkal tovább segítjük a helyi civil társadalom szerveződését, a helyi közösségek közötti párbeszéd és együttgondolkodás előmozdítását. Az önkéntes munka népszerűsítése következtében egyre több önkéntes koordinációra is szükség lesz, amelyet szintén ezzel az info-ponttal kívánunk biztosítani. Az önkéntes és civil-info pont elsősorban a térségben élők toborzásának és elérésének feladatát látja el. Az önkéntes munkára jelentkezőket az érdeklődési körük, tudásszintjük, képességeik alapján a megfelelő önkéntes szervezethez és tevékenységhez irányítjuk. Havi rendszerességgel tartott program
 10. Önkéntes önképzés: Program célja: Önkéntes önképzéshez kapcsolódó étkezési költség, alkalmanként 10.000 Ft értékben. Az önkénteseink számára folyamatosan biztosítjuk az önkéntes tevékenységhez szükséges kompetenciákat és tudást erősítő szakmai anyagokat, könyveket, aktualitásokat, melyet minden résztvevő önállóan, maga dolgoz fel, sajátít el. Igény esetén önkéntes mentort biztosítunk, aki facilitálja az olvasottak, tanultak elsajátítását, a hétköznapokba történő beültetését.
 11. Önkéntes nyílt nap: Program célja: Lakosság számára, a térségben működő civilek meghívásával szervezett önkéntességet népszerűsítő és támogató nyílt nap. A résztvevőknek lehetőségük nyílik megismerkedni azon önkéntes szervezetekkel, tevékenységekkel, amelyekhez kedvük szerint csatlakozhatnak is. Előadásokkal, bemutatókkal, tapasztalt önkéntesekkel kívánjuk közelebb hozni az önkéntesség filozófiáját, a jó cselekedet fontosságát, a társadalmi szerepvállalást.
 12. Önkéntes szakmai és kapcsolatépítő nap: Program célja: Önkéntes szakmai és kapcsolatépítő naphoz kapcsolódó rendezvényszervezés szolgáltatás. Önkéntes szervezetek, szakemberek részvételével szervezett, az együttműködés, a közös hatékonyság elérése érdekében megvalósuló önkéntes szakmai nap, melyet összekötünk az idősek napjával.
 13. Önkéntes készségfejlesztő tréningek: Program célja: Indoor vagy outdoor, szórakoztató, vagy épp szervezetfejlesztő céllal szervezett, kommunikációs csapatépítő program, amely kifejezetten a projektben szerepet vállaló önkéntescsapat készségfeljesztéséről és csapatépítéséről szól. Asszertiv kommunikáció tréning, amely az önkéntesmunka során felmerülő problémás helyzetek kezelésére és hatékony megoldására irányul. Hatékony időgazdálkodás, amely a család, a munka és az önkéntesmunka összeegyeztethetőségét szolgálja.
 14. Y-generáció akadémia: Program célja: Y-generáció akadémia sorozathoz kapcsolódó szolgáltatás díja, alkalmanként 150.000 Ft értékben. “Miért házasodunk?” A fiatalok felelős életre nevelése 10 alkalmas előadássorozaton keresztül. Témák: Felelős család, Női-Férfi szerepek, Barátság-szerelem-intimitás, Szertelenül, Önkéntesnek lenni jó, A családi munkamegosztás, Önszervezés és időgazdálkodás, Az internet és a közösségi média veszélyei, DADA program, CHEF-program alkalmazásával. A program-sorozat célja a családok, a családi értékek megerősítése
 15. Szülők akadémiája: Program célja: Szülők akadémiája sorozathoz kapcsolódó szolgáltatások díjai. A szülők kiegyensúlyozott és egészséges családi életvitelét fejlesztő, támogató előadások. Témák: Önkéntességre nevelés, A gyermeknevelés iskolája, Családi munka és időbeosztás, Anyóstréning, Család és munka összeegyeztetése, Szülés utáni visszatérés a munka világába, A munkaalkoholizmus kérdése. Cél a családok, a családi értékek megerősítése