Az Levendula Művészeti Egyesület a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című, EFOP-1.3.5-16 kódszámú az Emberi Erőforrási Minisztérium által kiírt Európai Szociális Alap terhére igénybe vehető felhívásra készített pályázatát elfogadták. A felhívás a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítását kívánja előmozdítani.

A pályázat célja

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

 • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
 • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
 • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” felhívás alapján a projekt információk

Kedvezményezett: Levendula Művészeti Egyesület
A projekt címe: „Együtt munkára fel”
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00869
A támogatás összege: 24.707.972 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt kezdete: 2017. március 1.
A projekt befejezése: 2020. március 1.

A projekt tartalma

A szervezet tagjai elhivatottak a gyermekek védelmére és a következő generáció hazafias nevelésére, kulturális örökségünk szellemi és tárgyi emlékeinek megóvására, hagyományok megismertetésére, a családok összekovácsolására. Célunk a fizikailag és szellemileg csökkent képességű emberek, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, családok esélyegyenlőségének elősegítése, képzése, foglalkoztatása, különböző továbbképzések szervezése, táboroztatás, oktatás. Az egyesület további célja a környezet-, víz-, növény-, állatvilág védelmének, a család fontosságának ismertetése és az ezzel kapcsolatos előadások szervezése. A nagyobb rendezvényeink fő célcsoportja a családi közösség.
Vannak olyan programjaink, amelyek évről évre megszervezésre kerülnek, és ezen programok nemcsak a gyermekeket célozzák meg, hanem a gyerekek révén az egész családot. Minden egyes program egy jó alkalom arra, hogy a családok jobban összekovácsolódjanak a közösen megélt élmények által. Az EFOP-1.3.5-16, „Együtt munkára fel!” projektünkben arra törekedtünk, hogy a művészet eszközével hozzuk közelebb a gyermekekhez az önkéntesség filozófiáját, ezáltal is népszerűsítve tevékenységünket. A programban teljesítettük az önképzést, melynek keretében biztosítottuk önkénteseink számára a szakirodalmat és a megszerzett tudás beépülést is támogattuk.

 • Projektünk összhangban van és azonos értékeket képvisel, mint az Esélyegyenlőségi programunk. A helyi esélyegyenlőségi program céljai, összhangban van a pályázat céljaival:
 • az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye
 • a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve
 • diszkriminációmentesség
 • szegregációmentesség
 • foglalkoztatás, oktatás, közegészségügy, szociális ügyek rendezése

A konstrukció keretein belül az alábbi programok valósultak meg

 1. Iskolai célcsoport toborzás: A környező településeken folyamatos tevékenységként jártuk az iskolákat népszerűsítő programjainkkal, bemutatkozó előadásainkkal. Célunk az volt, hogy minél több diáknak lehetősége legyen művészeti képzésen részt venni, és ezzel a kisebb, nehezen megközelíthető falvak, esetleg hátrányos helyzetű gyermekeinek is lehetőséget adjunk egy-egy művészeti területen tehetségük kibontakoztatására, bemutatására, ezáltal önkéntes tevékenységeinkhez, fellépéseinkhez csatlakozni. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig összesen 16 alkalommal szervezett az egyesület toborzót székhelyén, és a környező településeken.
 2. Antanténusz Néptáncfesztivál, Rokolya Néptáncfesztivál: Egyesületünk Néptánc fesztivált szervezett a Duna-Tisza köze körzetben, ahol lehetőség nyílt a körzetben és nemcsak a körzetben élőknek tudásuk megmutatására. Ezzel a rendezvénnyel nemcsak a saját tanulóinknak, hanem más községben, városban, országban élő gyermekeknek adtunk lehetőséget tudásuk megmutatására. A fesztivál előtti teendők: a verseny helyének berendezése (színpadi dekoráció, nézőtér berendezése), öltözők berendezése, hangosítás, kézműves foglalkozások előkészítése, eszközök biztosítása, a kézműves foglalkozás helyének az előkészítése majd a program helyének visszarendezése, sok önkéntes munkájával tudott megvalósulni. A programokra a környező településekről és távolabbi városokból, és másik országból is érkeztek résztvevők. A fesztivál egész napos programja alatt a résztvevőknek biztosítottuk a színpadi bejárást, a verseny helyére és az öltözők között önkéntesek segítettek a más településen érkezőknek a tájékozódásban. A program ideje alatt a résztvevő gyerekeknek, fiataloknak kézműves foglalkozást biztosítottunk. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig évente egyszer, – összesen a program alatt 3-szor – Antanténusz Néptáncfesztivált és évente egyszer, – összesen a program alatt 3-szor – Rokolya fesztivált szervezett az egyesület.
 3. Százszorszép Gála Társastánc Gyermek és Ifjúsági Társastánc Verseny és Minősítő Formációs fesztivált és Latin party Társastánc Gyermek és Ifjúsági Társastánc Verseny és Minősítő Formációs fesztivált szervezett. Ezzel a rendezvénnyel nemcsak a saját tanulóinknak, hanem más községben, városban élő gyermekeknek adtunk lehetőséget tudásuk megmutatására. A fesztivál előtti teendők: a verseny helyének berendezése (színpadi dekoráció, nézőtér berendezése), öltözők berendezése, hangosítás, kézművesfoglalkozások előkészítése, eszközök biztosítása, a kézművesfoglalkozás helyének az előkészítése majd a program helyének visszarendezése, sok önkéntes munkájával tudott megvalósulni. A programokra a környező településekről és távolabbi városokból érkeztek résztvevők. A fesztivál egész napos programja alatt a résztvevőknek biztosítottuk a táncos tér bejárását, a verseny helyére és az öltözők között önkéntesek segítettek a más településen érkezőknek a tájékozódásban. A program ideje alatt a résztvevő gyerekeknek, fiataloknak kézművesfoglalkozást biztosítottunk. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig évente egyszer, –összesen a program alatt 3-szor – Százszorszép Gála és évente egyszer, –összesen a program alatt 3-szor – Latin Party programot szervezett az egyesület.
 4. Önkéntes napközis tábor: Az egyesületünk szakemberei és önkéntesei nyári művészeti napközis tábort szerveztek, melynek során a gyerekek táncfoglalkozásokon, és zenei programokon, kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A foglalkozások: agyagból kerámia készítése, gyöngyfűzés, papírtechnikák megismerése, grafikai-festési technikák megismerése, játékok és tánc a megfelelő mozgási lehetőség biztosítására. A csoportfoglalkozásokon a népi kismesterségek minta kincseiből válogatva természetes anyagokból készítettünk: népi játékokat („csutakrozi”, fűzfa síp, körtemuzsika, kukoricamuzsika, íj-nyíl), népi viseletek díszes ékességeit: gyöngyös fejdíszeket; nemezből süveget és tárolásra alkalmas kiegészítőket (nemezből készült tarisznya, ékszerek) egyéb használati és díszítő tárgyakat: agyagedényt, kosarat, asztali és fali dekorációt. Cél,az volt, hogy megfelelő alternatívát kínáljunk a házilag is könnyen elérhető és elkészíthető eszközökkel való gondtalan játékhoz. A folklór különböző területei a népzene, népdal, néptánc és népi játék lehetőséget adtak a gyermekek zenei és mozgáskultúrájának fejlesztésére, személyiségük formálására. A tábor hetében moldvai táncokat sajátítottak el, valamint a pünkösdi dramatikus játékok megismerését követően a dunántúli dialektus terület táncait sajátították el. A tábor végére a jeles napi dalokat, játékokat összefűzzük, a jellegzetes tájegységi alapmotívumokat a táborzáró műsoron adtuk elő. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig évente egyszer, –összesen a program alatt 3-szor – napközis tábort szervezett az egyesület.
 5. Önkéntestoborzó családi nap: Az önkéntesség népszerűsítése, egyesületünk bemutatása egy családi nap szervezésével egybekötve történt meg. Célunk kettős volt, hiszen a családi közösségépítésen, generációk összehozásán túl szerettük volna megnyerni a családokat, családtagokat tevékenységünk és általában az önkéntesség mellé. Ügyességi vetélkedők, játékos programok, kézműves ajándékkészítés rászorulóknak, közösségépítő és önkéntességre kedvcsináló programok, művészeti tevékenységek, bemutatók voltak a programjaink között. A pályázat kezdetekor a pályázati program nyitó rendezvényeként valósult meg.
 6. Művészeti és táncklubok: A program a hagyományőrzésen túl a fiatalabb generációt célozta meg, közösségépítéssel, néptánc-, citera-, társastánc-oktatással, kézműves foglalkozásokkal. Az önkéntes résztvevők egy-egy előadással készültek, melyeket a jeles napokhoz köthető nagy rendezvényeken mutattak be, vagy kiállítások alkalmával mutatkoztak be. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig összesen 38 alkalommal szervezett művészeti programot az egyesület.
 7. Közösségépítő programok lebonyolítása: A fesztiválok, versenyek lebonyolításában helyi közösségi összefogással a következő feladatokat végeztük el: – a vendég együttesek irányítása a fesztivál programokon – a vendégeknek ingyenes programok biztosítása: fürdőbelépő, fagyi – a vendég együttesek vendégül látása: sütemény, innivaló – a színpad felállítása, színpadi borítás, a színpadi dekoráció, a színpadhoz székek, sátrak felállítása, helyezési dobogó és díjátadó helyek kialakítása – fesztivál program végénél színpad leszedése, székek, sátrak elrakása, a terület takarítása – kézműves programok a vendégeknek – lovaskocsizás a városon belül – díjak elkészítése – a vendégeknek táncos programok biztosítása – saját település bemutatása – közös táncos rendezvény. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig évente négyszer, –összesen a program alatt 12 alkalommal – gondoskodott az egyesület a fesztiválok és versenyek alatt az idelátogatók megvendégeléséről, részükre programok biztosításáról.
 8. Közösségépítő és hagyományőrző rendezvényeken történő önkéntes tevékenységek: Közösségépítő rendezvények, ahol önkénteseink, diákjaink felléptek, a lebonyolításban részt vettek: – Szüreti fesztiválok, felvonulások– Október 23-i ünnepségek – Adventi programok, játszók – Települési Adventi programok, Karácsonyi előadások –– Március 15-i ünnepségek – Május 1-i majális programok színesítése – Nemzetiségi Est programjainak színesítése – Pünkösdi programokon részvétel – Falunapok, Város napok rendezvényei. 
 9. Önkéntes és civil info pont: A tanácsainkkal segítettük a helyi civil társadalom szerveződését, a helyi közösségek közötti párbeszéd és együttgondolkodás előmozdítását. Az önkéntes munka népszerűsítése következtében egyre több önkéntes koordinációra volt szükség, amelyet szintén ezzel az info-ponttal biztosítottunk. Az önkéntes és civil-info pont elsősorban a térségben élők toborzásának és elérésének feladatát látta el. Az önkéntes munkára jelentkezőket az érdeklődési körük, tudásszintjük, képességeik alapján a megfelelő önkéntes szervezethez és tevékenységhez irányítottuk. Havi rendszerességgel tartott program, amelyben a település rendezvényein tájékoztattuk az érdeklődőket a megvalósítandó programokról, és azon végezhető önkéntes tevékenységekről. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig összesen 36 alkalommal szerveztünk tájékoztatót az önkéntes munka népszerűsítésére.
 10. Önkéntes önképzés: Az önkénteseink számára folyamatosan biztosítottuk az önkéntes tevékenységhez szükséges kompetenciákat és tudást erősítő szakmai anyagokat, könyveket, aktualitásokat, melyet minden résztvevő csoportban, vagy önállóan, maga dolgozott fel, sajátított el. Igény esetén önkéntes mentort biztosítottunk, aki segítette a szakmai tudás, az olvasottak, tanultak elsajátítását, a hétköznapokba történő beültetését. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig összesen 36 alkalommal szervezett önkéntes önképzés programot az egyesület.
 11. Önkéntes nyílt nap: Lakosság számára, a térségben működő civilek meghívásával szervezett önkéntességet népszerűsítő és támogató nyílt napot szervezett az egyesület. A résztvevőknek lehetőségük nyílt megismerkedni azon önkéntes szervezetekkel, tevékenységekkel, amelyekhez kedvük szerint csatlakozhattak is. Előadásokkal, bemutatókkal, tapasztalt önkéntesekkel kívántuk közelebb hozni az önkéntesség filozófiáját, a jó cselekedet fontosságát, a társadalmi szerepvállalást. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig összesen 2 alkalommal szervezett önkéntes nyílt napot az egyesület.
 12. Önkéntes szervezetek, szakemberek részvételével, az együttműködés, a közös hatékonyság elérése érdekében megvalósuló önkéntes szakmai napot szervezett egyesületünk, melyet összekötöttünk az idősek napjával. A programon más intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködve, mint a Löfan Mazsorett csoport, a Dunaföldvári ZSIGEC Musical csoport, Beszédes József Általános Iskola és AMI, zenei tagozatos növendékei közreműködésével, valamint a Dunaföldvár- és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központtal együttműködve közös programot biztosítottunk az érdeklődő idős embereknek.
 13. Önkéntes készségfejlesztő tréningek: Az egyesület szervezett olyan programot is, amely indoor vagy outdoor, szórakoztató, vagy épp szervezetfejlesztő céllal szerveződött, kommunikációs csapatépítő program, amely kifejezetten a projektben szerepet vállaló önkéntescsapat készségfeljesztéséről és csapatépítéséről szólt. Ezek olyan asszertiv kommunikáció tréningek voltak, amelyek az önkéntesmunka során felmerülő problémás helyzetek kezelésére és hatékony megoldására irányultak. Foglalkoztunk a hatékony időgazdálkodással is, amely a család, a munka és az önkéntesmunka összeegyeztethetőségét szolgálja. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig összesen 6 alkalommal szervezett önkéntes készségfejlesztő tréninget az egyesület.
 14. Y-generáció akadémia: Az egyesület olyan 10 alkalmas előadássorozatot szervezett, amely a fiataloknak szólt, és a felelős életre nevel. Témák: “Miért házasodunk?” avagy a felelős család, Női-Férfi szerepek, Stressz, Barátság-szerelem-intimitás, Szertelenül (A drogfogyasztás veszélyei), Önkéntesnek lenni jó, A családi munkamegosztás, Önszervezés és időgazdálkodás, Az internet és a közösségi média veszélyei, CHEF-program alkalmazásával. A program-sorozat célja a családok, a családi értékek megerősítése.
 15. Szülők akadémiája: A szülők kiegyensúlyozott és egészséges családi életvitelét fejlesztő, támogató előadásokat tartott az egyesület a pályázat keretében. Témák: Családi munka és időbeosztás, Nagyszülők értéke, Házasság egy életre szólóan, Szülő és gyermek kapcsolata a hétköznapokban. Család és munka összeegyeztetése, A munkaalkoholizmus kérdése. A családok, a családi értékek megerősítése. Függőségek és drogmegelőzés. Gyermekeink vagyonteremtése. Stressz. A pályázat ideje alatt 2017. március 1-től 2020. március 1-ig összesen 10 alkalommal szervezett Szülők akadémiája programot az egyesület.