CSSP-TANCHAZ-2020-0364

Az elnyert pályázati támogatás lehetővé tette, hogy a kistérségünkben 8 alkalommal táncházat tartsunk. A hagyományunkban meglévő néptánckincsből ízelítőt adtunk, illetve az időtöltés egy formáját biztosítottuk a résztvevőknek. A táncház kulturális programra sikerült felkelteni az érdeklődést.

A pályázat keretében a Levendula Művészeti Egyesület a Dunamentén lévő településeken lakók részére tartott táncházakat. A foglalkozásokat Dunaföldvár, Dunaegyháza, Solt és Dunavecse településeken kerültek megvalósításra. A foglalkozások ideje alkalmazkodott a világot súlytó Covid pandémia helyzetéhez. A megvalósítások napjai: 2021. június 13., 2021. június 14., 2021. június 15., 2021. június 16. A program megkezdése előtt szórólapokon, plakátokon tájékoztattuk a településen élőket a programról, a foglalkozások pontos idejét tartalmazó plakátokat a helyi viszonylatokat figyelembe véve fontos csomópontokra (művelődési ház, iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, piac, élelmiszerbolt) helyeztük ki, valamint tájékoztatást nyújtottunk webes elérhetőségen is. A táncházak megtartásánál igyekeztünk a hagyományból olyan tájegységet választani a táncház tartalmaként, amivel már találkoztak, vagy fontos számukra egy adott néptánc dialektus tánca, ami főleg a gyermek korosztályt célozta meg, játékokkal, néptánchoz kapcsolódó speciális játékos tanítási módszerrel.

A településeken átívelő táncház programok az Ugráljunk, táncoljunk programnevet kapta. A táncházi sorozatot Dunaföldvár, Solt, Dunavecse és Dunaegyháza településeken terveztük, táncházi sorozatok formájában.

Dunaföldvár – Ugráljunk, táncoljunk programok

A táncházi sorozatban, Ugráljunk, táncoljunk programban Dunaföldvár településen 2 táncházat tartott az egyesület. A táncházi sorozat első táncháza 2021. június 13-án délelőtt „Aprónép” címmel a helyi művelődési házban volt. A táncházban kisgyermek- és óvodáskorosztályú gyermekeknek tartottunk zenekari kísérettel táncházat, amelyben főleg a népi játékok domináltak, népi játékokat tanultak, ilyenek: mozgásos tájékok, fogócskák, vonulások, párválasztó játékok, mondókák, természetmondókák, állatmondókák, valamint az ugrós táncok fáziselemeivel ismerkedtek meg. Erre a programra főleg a gyerekeket vártuk. 2021. június 13-án, ugyanezen napon délután már a gyerekekkel együtt vártuk a szülőket is a programra „Nemzetség” címmel, a délelőtt tanult játékokat átismételtük, amelyen már a szülők nagyrésze is részt vett a játékokban és a közös táncban is. A táncházban volt énektanulás, gyermekjátéktanulás, dunántúli ugrós alapok tanulása. A gyermekek és a szülők nagy lelkesedéssel vettek részt a programon. A gyerekek a délelőtt tanult játékokkal megörvendeztették a szüleiket, utána pedig a szülőkkel közös tánccal lehetőségük vált közös élményt szerezni.

Dunavecse – Ugráljunk, táncoljumk programok

A táncházi sorozatban, Ugráljunk, táncoljunk programban Dunavecse településen 3 táncházat tartott az egyesület. Az első 2021. június 14-i, délutáni programra vártuk az érdeklődő gyerekeket. Dunavecsén az első programra még kevesebben jöttek el a gyerekek. Későbbi napokon egyre szaporodott a létszám. Az első programon részvevő gyerekek játékosan az ugrós tánc elemeivel ismerkedtek meg. Játékos új módszerekkel, hullahopp karikával, kendővel új módszertani eszközökkel élve adta át a tudását a pedagógus. A második alkalom 2021. június 15-én volt, ahol szintén játékos módszertani eszközökkel tanultak ugrós táncokat, Használt eszközök: hullahopp karika, kendő, bot, kötél, kalap. A Dunántúli táncok mellett a gyerekek megismerkedtek moldvai táncokkal is. Moldvai táncok közül volt olyan tánc, amit a lányok és fiúk is külön táncoltak. A moldvai tánc csoportok közül Ördög útja, Hoina, Kezes, Botosánka, Serény magyaros, Pálmácska táncokkal ismerkedtek meg. A harmadik alkalom 2021. június 16-án volt, ahol az érdeklődő gyerekek polgári táncokat tanultak, egész Magyarország területéről gyűjtött táncokat alapul véve. Polgári táncok: hétlépés, Gólya, Hogy a csibe hogy?, A pozsonyi sétatéren, Az ajtóig meg vissza – táncok a hagyományból.

Solt – Ugráljunk, táncoljunk programok

A táncházi sorozatban, Ugráljunk, táncoljunk programban Solt településen 2 táncházat tartott az egyesület. Az első táncházra 2021. június 14-én, délután 18 órára vártuk az érdeklődő gyerekeket. A táncházban dunántúli táncokat táncoltak az érdeklődő gyerekek, mert az érdeklődők többsége, már találkozott ezzel a tánccal. A táncházban szólisztikus táncokkal ismerkedtek meg a gyerekek, így lehetőség adódott arra, hogy a már ismert motívumokat egyénileg is variálhassák, bemutathassák egymásnak. Kinek, kinek bátorsága szerint, de a pedagógus segítségével lehetősége adódott szóló tánc bemutatására. A második táncházba 2021. június 15-én, vártuk az érdeklődő gyerekeket. Zömében óvodás és kisiskolás korosztályú gyerekeknek népi gyermekjátékok témakörében: mozgásos tájékok, fogócskák, vonulások, párválasztó játékok, mondókák, természetmondókák, állatmondókák adták az élményt, valamint az ugrós táncok fáziselemeivel ismerkedtek meg.

Dunaegyháza – Ugráljunk, táncoljunk programok

A táncházi sorozatban, Ugráljunk, táncoljunk programban Dunaegyháza településen 1 táncházat tartott az egyesület. Dunaegyházán jelentős szlovák ajkú lakosság élt még 50 évvel ezelőtt. Ezidőre már sajnos kevésbé tartották a hagyományokat az ittélők, és ahhoz, hogy e nemzetiségi kisebbséget erősítsük a gyerekeknek szóló programot valósítottunk meg. A táncházban felelevenítésre kerültek szlovák gyermekjátékok, énekek, és ugrós jellegű szlovák tánc is. Szlovák táncok: L’apkaná polka, nógrádi szlovák táncok és flaškový tanec.

A pályázat támogatása lehetőséget adott arra, hogy a 4 településen a gyermek korosztálynak lehetőséget adjunk táncházban való részvételre. A foglalkozásokon mindig volt érdeklődő, tehát azt gondoljuk, hogy a lakosságnak fontos a hagyományápolás, és a hagyomány adta lehetőség a gyerekek fejlődése érdekében. A foglalkozásokat a pandémia 3. hulláma után igyekeztünk, még a nyári szünet és a táborok előtt megtartani, hogy minél több gyerek jöjjön el a foglalkozásokra. A pandémia 3. hulláma után egy kicsit részt vehettek csoportos foglalkozáson a gyerekek, ahol sikerült valamelyest feledtetni, az előző időszak zárt életét. Az eltelt időszak után bátran és felszabadultan, élvezettel vehettek rész azon. Akik szerettek volna ellátogatni a szomszédos településen is részt venni a programon, annak lehetősége volt rá.

A mozgás nagyon fontos, a lakosság pszicikai és testi egészsége szempontjából is. Ezek az összejövetelek képességeket fejlesztenek az érzelmi intelligenciára hatva. A mozgás, a felszabadult játék szerepe felbecsülhetetlen mind az egészséges testi és lelki fejlődésben, mind a társas, szociális kapcsolatok elsajátításában.

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy a Dunamente 4 településén, Dunaföldváron, Dunaegyházán, Dunavecsén és Solton felkeltsük az érdeklődést a néphagyomány, azon belül is a táncházak iránt. A támogatás ahhoz hozzásegített hozzá, hogy minél több gyermek megismerkedhessen a magyarság szellemi kultúrájával.

Dunaföldvár 2021. 06. 13. vasárnap 10 órától

Dunaföldvár 2021. 06. 13. vasárnap 16 órától

Dunavecse 2021. 06. 14. hétfő

Dunavecse 2021. 06. 15. kedd

Dunavecse 2021. 06. 16. szerda

Solt 2021. 06. 14. hétfő

Solt 2021. 06. 15. kedd

Dunaegyháza 2021. 06. 16. szerda