CSSP-E-TANCHAZ-2019-0287

Az elnyert pályázati támogatás lehetővé tette, hogy a kistérségünkben 4 alkalommal táncházat tartsunk. A hagyományunkban meglévő néptánckincsből ízelítőt adtunk, illetve az időtöltés egy formáját biztosítottuk a résztvevőknek. A táncház kulturális programra sikerült felkelteni az érdeklődést.

A pályázat keretében a Levendula Művészeti Egyesület a Dunamentén lévő településeken lakók részére tartott táncházakat. A foglalkozásokat Dunaföldvár, Dunaegyháza, Solt és Dunavecse településeken kerültek megvalósításra. A foglalkozások ideje alkalmazkodott a világot sújtó Covid pandémia helyzetéhez. Az első megvalósítás 2020. február 25-én volt, majd a karantén miatt a következő megvalósítások a nyár végére tolódtak. A program megkezdése előtt szórólapokon, plakátokon tájékoztattuk a településen élőket a programról, a foglalkozások pontos idejét tartalmazó plakátokat a helyi viszonylatokat figyelembe véve fontos csomópontokra (művelődési ház, iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, piac, élelmiszerbolt) helyeztük ki, valamint tájékoztatást nyújtottunk webes elérhetőségen is. (https://levendulaiskola.hu – egyesületi menüpont). A táncházak megtartásánál igyekeztünk a hagyományból olyan tájegységet választani a táncház tartalmaként, amivel már találkoztak, vagy fontos számukra egy adott néptánc dialektus tánca.

A településeken átívelő táncház programok Hegyen-völgyön vigadalom programnevet kapta. Az első táncház: 2020. február 25-én Dunavecsén volt a helyi művelődési házban. Dunavecse településen. A település nagyszámú cigány etnikum lakja, ezért adódott a táncház megszervezésénél, hogy cigány tánc legyen az alapja. A programról plakát tájékoztatott, amelyet több helyen is kitettünk. Dunavecsei Művelődési Ház, Könyvtár, Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola, Dunavecsei Református Kollégium, Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda; csemege bolt, posta. A táncházba szép számmal érkeztek jelentkezők minden korosztályból. Nagy örömükre nagy létszámban gyerekek is érkeztek. A táncházban volt énektanulás, cigány tánctanulás és a dunántúli ugrós tánc is beletartozott a programok közé. A második táncház: 2020. augusztus 29. Dunaegyháza, Faluház helyszínen volt. A programról plakát tájékoztatott, amelyet több helyen is kitettünk. Művelődési Ház, Könyvtár, Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, Óvoda, csemege bolt, posta. Dunaegyházán jelentős szlovák ajkú lakosság élt még 50 évvel ezelőtt. Ez időre már sajnos kevésbé tartották a hagyományokat az itt élők, és ahhoz, hogy e nemzetiségi kisebbséget erősítsük a gyerekeknek szóló programot valósítottunk meg. A Gyermek játszóban, táncházban felelevenítésre kerültek szlovák gyermekjátékok, énekek, és ugrós jellegű szlovák tánc is. A harmadik táncház: 2020. augusztus 30-a volt, Solton a Művelődési ház volt a helyszín. A programról plakát tájékoztatott, amelyet több helyen is kitettünk. Solti Művelődési Ház, Könyvtár, Solti Vécsey Károly Általános Iskola és AMI, Óvoda, csemege bolt, posta. A város több részén, mert Solt nagy területen helyezkedik el, az általános iskolának 2 épülete is van. A városban jelentős azok száma, akik hagyománytisztelők, ismerik és szeretik más tájegységek táncait is táncolni, ezért Felcsiki táncokat tanítottunk. A táncházra jószerivel fiatalok érkeztek, akik nagy kedvvel vettek részt a programon. A negyedik táncház: 2020. szeptember 26-án volt Dunaföldváron a Dunaföldvári Művelődési Házban. A programról plakát tájékoztatott, amelyet több helyen is kitettünk, így Dunaföldvári Művelődési Ház és Könyvtár, Beszédes József Általános Iskola és AMI, Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, csemege bolt, posta. A programra a helyi táncos közösség középkorú tagjai voltak zömmel. Dunaföldvár a Mezőföld déli oldalán helyezkedik el, ezért fontosnak tartottuk, hogy a vidékre jellemző tánc legyen a táncház elemei. Tánctanítás, énektanítás szerepelt a programon.

A pályázat támogatása lehetőséget adott arra, hogy a 4 településen sokféle korosztálynak lehetőséget adjunk táncházban való részvételre. A táncház mozgalom Magyarországon a 70-es években kezdődött, így mondhatjuk, hogy az első táncházas korosztályú felnőtteknek már az unokáik táncolnak. A foglalkozásokon mindig volt érdeklődő, tehát azt gondoljuk, hogy a lakosságnak fontos a hagyományápolás, és a hagyomány adta lehetőség a gyerekek fejlődése érdekében. A foglalkozások eredményeképpen a gyerekek, felnőttek a pandémia 1. hulláma után egy kicsit részt vehetett csoportos foglalkozáson, ahol sikerült valamelyest feledtetni, az előző időszak zárt életét. Az eltelt időszak után bátran és felszabadultan, élvezettel vehettek rész azon. Akik szerettek volna ellátogatni a szomszédos településen is részt venni a programon, annak lehetősége volt rá.

A mozgás nagyon fontos, a lakosság pszichikai és testi egészsége szempontjából is. Ezek az összejövetelek képességeket fejlesztenek az érzelmi intelligenciára hatva. A mozgás, a felszabadult játék szerepe felbecsülhetetlen mind az egészséges testi és lelki fejlődésben, mind a társas, szociális kapcsolatok elsajátításában.

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy a Dunamente 4 településén, Dunaföldváron, Dunaegyházán, Dunavecsén és Solton felkeltsük az érdeklődést a táncházak iránt. A támogatás ahhoz is hozzásegített, hogy minél több gyermek, fiatal és középkorú is megismerkedhessen a magyarság szellemi kultúrájával.

Dunavecse

Dunaegyháza

Solt

Dunaföldvár