tűzzománc

A képző- és iparművészeti ág célja az alkotói képesség kibontakoztatása, vizuális műveltség fejlesztése, a kreatív emberré válás megalapozása. A tanuló képessé válik saját gondolatai, érzései kivetítésére. Megtanul pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez. Felfedezi a tárgyakban rejlő esztétikumot, a kézművesség szerepét a saját mindennapjaiban. Ismereteket szerez a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről. Megismerhetik a különféle művészeti technikákat, fejlődik ízlésük, értékelésük és önismeretük. Nálunk egy-egy alkotófolyamat tükrében megtanulhatják a koncentrált, igényes munkát, amit az élet minden területén jól tudnak majd hasznosítani.

Képző- és iparművészeti tanszak tantárgyai:
Képzőművészeti ág (alapképző 3. évfolyamig):

  • Vizuális alkotó gyakorlat
  • Grafika és festészet alapjai

Környezet és kézműves kultúra tanszakon tanított tantárgy (alapképző 4. évfolyamtól):

  • Fém- és zománcműves műhelygyakorlat
  • Vizuális alkotó gyakorlat

A kézművesség foglalkozások feladata, hogy egyszerű kézműves tevékenységek iránt nyitottá tegye a gyerekeket. Felfedezzék az arányok, színek, formák, felületek, tömegek kapcsolatát játékos tevékenységeken keresztül. Örömteli munkával tanulják meg a személyes ötletek megvalósítását. A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A fém- és zománcműves műhelymunka célja az általános és szakirányú vizuális műveltség megalapozása, fejlesztése mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása révén, melyek képessé teszik a tanulót fém- és zománcműves tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű alkotóm un kára, az igényes kép- és tárgyalkotásra. A műhelygyakorlat feladata a fém- és zománcművesség műfaji sajátosságainak megismertetése, a feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz szükséges anyag- és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező készségek, képességek, a tárgyalkotói tudás kialakítása.